top of page

WHISTLEBLOWING
(ochrana oznamovatelů)

Pokud máte podezření, že došlo nebo by mohlo dojít k protiprávnímu jednání, zneužití práva, protiprávní činnosti, korupci nebo jiné poškozování veřejného zájmu, zdraví či bezpečnosti, máte možnost oznámit své podezření bez obav z jakýchkoliv negativních důsledků. 

Naše společnost přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Oznámení lze podat písemně (např.: e‑mail, dopis) i ústně (např.: telefonicky) nebo na žádost oznamovatele osobně. K oznámení, které podáte, má přístup jenom příslušná osoba.  

Kontakt

Příslušná osoba: p. Petr Kykal 

         +420 725 442 431 

         oznameni@distribuovana-klinika.cz 

Jak bude Vaše oznámení prošetřeno? 

Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho podání a o výsledcích posouzení oznámení do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení (respektive 3 měsíce a 7 dnů v případě, že oznamovatel o přijetí oznámení nebyl vyrozuměn, nebo si nepřál být vyrozuměn). 

bottom of page