top of page

Ochrana osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Distribuovaná Klinika s.r.o., se sídlem Hartigova 1604/144, Žižkov, 130 00 Praha 3 , IČ: 04145186, C 243196 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
• jméno a příjmení,
• e-mail,
• telefonní číslo.
2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo objednání. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu pravděpodobného trvání vašeho zájmu (maximálně 5 let) nebo po dobu trvání spolupráce.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na info@dklinika.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
• Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
6. Více o zabezpečení dat naleznete na stránce Ochrana soukromí a používání cookies.
7. Souhlasím s tím, že při odeslání kontaktního formuláře bude spuštěna služba Google reCAPTCHA, která ověří, že nejste robot. Odesláním souhlasíte i se zásadami ochrany soukromí a smluvními podmínkami společnosti Google.

bottom of page