top of page
doctor-6701410.jpg

Péče napříč všemi obory

V Distribuované Klinice se specializujeme na poskytování nadstandardní péče v mnoha oborech. Mimo ambulantní péči poskytovanou v ordinacích, se naši lékaři specializují na péči poskytovanou ve vlastním prostředí pacienta, pracovní lékařství nebo vzdělávání lékařů.

Spolupráce s nemocnicemi

Úspěšně spolupracujeme s fakultními nemocnicemi ve výuce studentů lékařských fakult.

bottom of page