Poskytujeme tu nejlepší zdravotní péči a vytvořili jsme prostředí, kam se budete rádi vracet.

MUDr. Jan Kykal - jednatel společnosti

KDO JSME...

     Jsme konsorcium poskytovatelů zdravotní péče zastřešené společností Distribuovaná Klinika s.r.o. V současnosti provozujeme ordinace praktického lékaře pro dospělé, revmatologie a ordinace vnitřního lékařství, interna, diabetologie, urologie a psychiatrie. Jsme stabilním poskytovatelem ambulantní lékařské péče v Praze a ve středních Čechách. Profesionální péči zajišťuje celkem dvanáct vysoce kvalifikovaných lékařů. Druhým pilířem našeho uskupení je lekárenská péče poskytovaná sítí regionálních lékáren pod značkou Gallipot s.r.o.

NAŠE VIZE...

     Chceme se stát hojně vyhledávanou síti specializovaných ambulancí. Poskytujeme svým pacientům nadstandartní lékařskou péči napříč všemi obory medicíny s přímou návazností na specializované kliniky a lékárny v Praze a středních Čechách. Udržíme vaši kvalitu života s důrazem na prevenci a zajištění odpovídající léčby.

NAŠI LÉKAŘI...

     Naši lékaři jsou profesionálové s vysokou mírou orientace v oboru a kromě klasického lékařského ošetření Vám vždy rádi vysvětlí následné kroky, přijmou Vás v nejkratším možném termínu a pokusí se Vám nalézt lék s nejlevnějším doplatkem.

NĚCO NAVÍC...

     V rámci komplexnosti námi nabízených služeb jsme vytvořili specializované oddělení zabývající se problematikou domovů seniorů. Vyčlenili jsme tým lékařů a sester, kteří zajišťují přímo v místě domova seniorů lékařské služby. Samozřejmostí je nabídka pracovnělékařské péče. Zároveň řešíme kompletní logistiku a distribuci léčiv, zdravotních prostředků a inkontinenčních pomůcek. Pro usnadnění práce zdravotnického personálu nabízíme softwarové řešení, které výrazně ušetří administrativní zátěž, komunikaci s pojišťovnami a práci s léčivy.