CENTRÁLNÍ RECEPCE

Centrální recepce:

Číslo recepce: +420 601 307 090

Při komunikaci se společností Distribuovaná klinika s.r.o., linka 601 307 090, nebo základní e-mailové kontakty (např. objednani@distribuovana-klinika.cz), Vás obsluhuje operátorka Oddělení péče pro zákazníky.

Konzultantka má odborné kompetence k zajištění maximálního servisu související s objednáváním pacientů na stanovený čas do jednotlivých ordinací. Dále je v rámci svých kompetencí schopna operativně nalézt ideální čas návštěvy ordinace, který vyhoví pracujícím pacientům, či vysvětlit aktuální stav a hledat možné řešení v případě, že lékař není přítomen v ordinaci.

Konzultantka není odborně způsobilá poskytovat odborné (medikální) ani lékařské informace týkající se jednotlivých pacientů.